Parteneriate

  • UPS ”Ion Creangă” facultatea Psihopedagogie specială.

Scop: Stabilirea unei relații de colaborare reciproc binefică întru crearea oportunităților de formare și dezvoltare profesională și avantajare în cîmpul muncii a studenților și absolvenților Universității, ajustarea procesului de formare profesională a viitorilor specialiști și acordarea de asistență didactică.

 

  • Centru de Reabilitare Medico-Socială pentru persoane cu Vedere Slabă ”LOW VISION”

Scop: Acordarea asistenței medicale specializate prin efectuarea consultațiilor pentru copiii cu deficiențe de vedere din cadrul grădiniței nr. 135. Prescrierea și eliberarea gratuită a dispozitivelor de corecție optică și auxiliare pentru copii. Organizarea periodică a seminarelor/meselor rotunde cu tematici de familiarizare a cadrelor didactice cu metode de reabiltare și optimizare a copiilor cu deficiențe de vedere.

 

  • Asociația Obștească ”Curcubeul”

Scop: Crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea intelectuală, morală și fizică, de reabilitare a copiilor cu deficiențe ale văzului. Promovarea parteneriatului instituției cu familia. Acordarea suportului necesar părinților prin servicii de informare și conseliere în educația copiilor, instruire și reabilitare. Consolidarea bazei didactico-materiale.

 

  • Bibliotecamunicipală ”B. P. Hașdeu” filiala ”Transilvania”

Scop: Colaborarea în vederea unei mai bune și eficiente in formări a comunității chișinăuene prin organizarea unei date corecte, actuale, pertinente a informațiilor comunitare, prin realizarea în comun și promovarea unor acțiuni culturale ce contribuie la formarea, educarea și dezvoltarea societății.

 

  • Școalaprimarănr. 95

Scop: Asigurarea continuității grădiniță școală.

 

  • Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentruc opii cu vedere slabă

Scop: Asigurarea continuității grădiniță-școală.

 

  • Teatrul Municipal de păpuși ”Guguță”

Scop: Dezvoltarea abilităților verbal-artistice în baza operelor de artă din repertoriul copiilor.