Locuri vacante

În instituție activează cadre didactice cu studii superioare  în domeniul educației preșcolare și psihopedagogiei speciale.

La data de 01.01.2021 necesarul de cadre didactice sunt:

Educatori-3

Bucătar -1

Spălător de veselă – 1

Asistentă medicală ortoptistă -1

Îngrijitor de încăperi – 1