Profilul și obiectivele specifice ale instituției

 1. Dezvoltarea funcţiilor vizuale, asigurînd protecţia vederii restante, exploatarea, tuturor potenţialităţilor vizuali
 2. Îmbinarea eficientă a sarcinilor educativ-instructive cu cele corectional – recuperatorii prin intermediul analizatorilor restanți.
 3. Diagnosticarea timpurie şi corectarea devierilor secundare, bună pregătire a copiilor pentru şcoală, și integrarea ulterioară în societate.

MISIUNE-VIZIUNE

În instituție se oferă servicii curative pentru copii cu probleme de văz indiferent de mediul social, cultural, material, apartenență etnică sau religioasă. Fiecare preşcolar are dreptul să se dezvolte integral şi liber, să dobândească abilităţile necesare, să-şi formeze atitudini şi capacităţi necesare societății şi comunității încă de la vârsta preşcolară. Asigurarea formării unei personalităţi autonome şi creative, formarea unor copii sănătoși, creativi, eficienți, activi, cooperanți care  vor fi gata să se adapteze ușor la regimul muncii școlar şi la orice situație din viață.

Promovarea  unui învățământ competitiv, adaptat particularităților de vârstă şi individuale ale copiilor, întremarea şi sporirea rezistenței organismului preșcolarilor prin diverse măsuri curativ-profilactice şi de corecție, vizând următoarele aspecte:

 • Dezvoltarea individuală a copiilor pe toate domeniile prin crearea unui climat de muncă şi învățare stimulativ şi creativ.
 • Reabilitarea sănătății preșcolarilor pentru adaptarea la viața școlară, apoi cea socială.

Bineficii pentru copii

 • Se formează deprinderea de protecţie a vederii.
 • Vederea este recuperată la maxim.
 • Realizarea activităţilor didactice se bazează pe traseu individual de dezvoltare a fiecărui copil, pe materiale didactice individualizate şi diferenţiate.
 • Diagnosticarea, recuperarea si reabilitarea psihica formează un climat benefic ce asigură formarea încrederii în sine.
 • Copiii cu acuitatea vizuală mai mică 0,4 pot avea grad de dizabilitate.
 • Întreţinerea unui copil la grădiniţă specială coastă mai puţin de plata indemnizaţiilor pentru grad de dizabilitate pentru întreagă viaţă.
 • Copiii pot învăţa în şcoli de tip general sau cele cu statut de școală incluzivă
 • Copiii nevăzători au deprinderi de autodeservire, de percepție și orientare în mediu, sunt pregătiţi pentru a însuşi alfabetul Braill.
 • Cadrele didactice cu calificări şi formări internaţionale oferă servicii educaţionale de calitate (defectologii în fiecare grupă de vîrstă cu specializări în logopedie, tiflopedadogie, oligofrenopedagogie, surdopedagogie).

Încăperi specializate și servicii de reabilitare 

 • Cabinet metodic: Oferirea suportului metodic cadrelor didactice, organizarea orelor  metodice, seminarelor, consiliilor pedagogice.

 

 • Cabinet de protecție a văzului: Diagnosticarea şi tratarea deficientelor vizuale, prin intrmediul aparatajului oftalmologic.
 • Sala de masaj și kinetoterapie: Ameliorarea stării patologice a organismului, ridicarea posibilităților funcționale prin intermediul restabilirii, recuperării și compensării defectelor ca urmare a unor patologii.
 • Sala de sport: Realizarea complexelor de exerciţii fizice pentru formarea depriderilor motrice la copii, dezvoltarea mișcărilor de bază (mers, alergare, cățărare, coborîre, aruncare, prendere, rostogolirea, echilibru, tîtîre); dezvoltarea indicilor calităţilor motrice de bază (forţă, viteză, rezistenţă, mobilitate şi îndemânare); formarea modului sănătos de viață.
 • Camera de stimulre senzorială: Prin intermediul  camerei speciale inundate cu lumini spectaculoase, muzică de relaxare şi aparatură care stimulează simţurile, copiii reuşesc să-şi depăşească limitele.  Terapia de integrare senzorială se axasează pe corectarea, imbunătăţirea şi / sau compensarea tulburărilor de integrare senzorială.
 • Cabinetul psihologului: Diagnosticarea, recuperarea si reabilitarea psihica a colaboratorilor, copiilor și părinților din institutie.

 • Sala de muzică: Dezvoltarea capacităților muzical-artistice a preșcolarilor. Formarea deprinderilor de a reda expresiv prin mijloace dramatice (muzică, cănt, dans, gest, mimică ) conținuturi unor texte literare și jocului muzical.