Profilul și obiectivele specifice ale instituției

  1. Dezvoltarea funcţiilor vizuale, asigurînd protecţia vederii restante, exploatarea, tuturor potenţialităţilor vizuali
  2. Îmbinarea eficientă a sarcinilor educativ-instructive cu cele corectional – recuperatorii prin intermediul analizatorilor restanți.
  3. Diagnosticarea timpurie şi corectarea devierilor secundare, bună pregătire a copiilor pentru şcoală, și integrarea ulterioară în societate.

MISIUNE-VIZIUNE

În instituţie se oferă servicii curative pentru copii cu probleme de văz indeferent de mediul social, cultural, material, apartenenţă etnică sau religioasă. Fiecare preşcolar are dreptul să se dezvolte integral şi liber, să dobîndească abilităţile necesare, să-şi formeze atitudini şi capacităţi necesare societăţii şi comunităţii încă de la vârsta preşcolară. Asigurarea formării unei personalităţi autonome şi creative, formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care  vor fi gata să se adapteze uşor la regimul muncii şcolar şi la orice situaţie din viaţă.

Promovarea  unui învăţămînt competitiv, adaptat particularităţilor de vîrstă şi individuale ale copiilor, intremarea şi sporirea rezistenţei organizmului preşcolarilor prin diverse măsuri curativ-profilactice şi de corecţie, vizând următoarele aspecte:

  • Dezvoltarea individuală a copiilor pe toate domeniile prin crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ.
  • Reabilitarea sănătăţii preşcolarilor pentru adaptarea la viaţa şcolară, apoi cea socială.