Educaţie incluzivă

Educaţia incluzivă este o schimbare care priveşte copilul şi actul educaţiei printr-o altă „fereastră”, care focalizează intervenţiile educaţionale pe valorile democratice ale relaţiilor sociale şi pe fiinţa umană înţeleasă în sens pozitiv şi profund, relativ la potenţialul ei. Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei noastre, având ca scop exploatarea resurselor existente, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor copiilor din cadrul grădiniței noastre.

Cu siguranţă ca părinţii au în present ne numărate griji în ceeace priveşte asigurarea sănătăţii copilului şi nenumărate temeri în ceeace priveşte viitorullui, dar noi contribuim la o educație, îngrijire cît mai sănătoasă a copilului în acord cu ceeace ne dorim să fie copiii cînd vor crește. Educaţia incluzivă în instituția noastră desemnează o nouă abordare educaţională, în care se porneşte de la nevoile individuale şi de la mobilizarea şi organizarea tuturor resurselor educaţionale pentru a răspunde nevoilor copiilor.

Practica incluzivă în Instituția de Educație Timpurie nr.135pentru copii cu dizabiliăți de văz se bazează pe credinţa puternică că orice copil poate progresa. Grădința are o misiunede promovare a prieteniei. Pentru a define mai bine educaţia ncluzivă, colectivul nostrum a convenit să adopte principiile incluziunii:

 1. Interesul superior al copilului;
 2. Intervenția timpurie în educația copilului;
 3. Realizările şi stilurile diferite de învăţare sunt valorizate, respectate şis ărbătorite / appreciate în mod egal de către educatori și părinți;

4.Se garantează sprijin şi resursele aferente pe întreaga durată a experienţei de aflare la grădiniță;

5.Egalitatea de şanse  este prioritate;

 1. Parteneriatul dintre grădinița-copil-familie și comunitate.

Instituția de Educație Timpurie nr. 135 pentru copii cu dizabiliăți de văz asigură urmăoarele conditii:

 • Spaţiul accesibil şi
 • Autoritatea locală este implicată direct în incluziune.
 • Asigurarea cu material pentru copiii cu diverse tipuri de dizabilităţi, și totodată disponibile pentru toţi copii.
 • Crearea oportunițății de a trece de la grădinița noastră la şcoala obişnuită.
 • Toţi copiii au acces la acelaşi curriculum, diferenţiat, corespunzător pentru a îndeplini cerinţelelor de acces şi învăţare.
 • Cadrele didactice sunt creative în abordare şi încearcă diverse modalităţi de dezvoltare armonioasă a preșcolarilor (adaptare de mediu, adaptare funcțională, adaptare curriculară – abordare individualizată).
 • Personalul didactic flexibil.
 • Grădinița este o resursă pentru comunitate, și totodată răspunde la cerinţele familiilor şi copiilor.
 • Sistematic se desfășoară instruire temeinică în domeniul educației incluzive, psihopedagogiei special pentru cadrele didactice, specialiști.
 • Părinţii sunt implicaţi în proiectarea/conceperea educaţiei (asistenți personali, asistenți parentali).
 • Directorul instituției promovează modelul social al dizabilităţii, cu accent pe egalitatea de şanse pentru toți.

 

Educaţia incluzivă în IETnr.135 pentru copii cu dizabiliăți de văznr. 135 se poate sintetiza în următoarele cuvinte: toţi împreună, acceptându-ne şi sprijinindu-ne reciproc.