Educaţie incluzivă

Educația incluzivă este o schimbare care privește copilul şi actul educației printr-o altă „fereastră”, care focalizează intervențiile educaționale pe valorile democratice ale relaţiilor sociale şi pe ființa umană înțeleasă în sens pozitiv şi profund, relativ la potențialul ei. Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătățire a instituţiei noastre, având ca scop exploatarea resurselor existente, pentru a susține participarea la procesul de învățământ a tuturor copiilor din cadrul grădiniței noastre.

Cu siguranţă ca părinții au în prezent ne numărate griji în ceea ce privește asigurarea sănătății copilului şi nenumărate temeri în caiace privește viitorului, dar noi contribuim la o educație, îngrijire cât mai sănătoasă a copilului în acord cu caiace ne dorim să fie copiii când vor crește. Educaţia incluzivă în instituția noastră desemnează o nouă abordare educațională, în care se pornește de la nevoile individuale şi de la mobilizarea şi organizarea tuturor resurselor educaționale pentru a răspunde nevoilor copiilor.

Practica incluzivă în Instituția de Educație Timpurie nr.135pentru copii cu dizabilități de văz se bazează pe credința puternică că orice copil poate progresa. Grădinița are o misiune de promovare a prieteniei. Pentru a defini mai bine educația incluzivă, colectivul nostim a convenit să adopte principiile incluziunii:

 1. Interesul superior al copilului;
 2. Intervenția timpurie în educația copilului;
 3. Realizările şi stilurile diferite de învățare sunt valorizate, respectate și sărbătorite / apreciate în mod egal de către educatori și părinți;
 4. Se garantează sprijin şi resursele aferente pe întreaga durată a experienței de aflare la grădiniță;
 5. Egalitatea de șanse  este prioritate;
 6. Parteneriatul dintre grădinița-copil-familie și comunitate.

Instituția de Educație Timpurie nr. 135 pentru copii cu dizabilități de văz asigură următoarele condiții:

 • Spațiul accesibil și securizat.
 • Autoritatea locală este implicată direct în incluziune.
 • Asigurarea cu material pentru copiii cu diverse tipuri de dizabilităţi, și totodată disponibile pentru toţi copii.
 • Crearea oportunițății de a trece de la grădinița noastră la școală obișnuită.
 • Toţi copiii au acces la același curriculum, diferențiat, corespunzător pentru a îndeplini cuvințelelor de acces şi învățare.
 • Cadrele didactice sunt creative în abordare şi încearcă diverse modalități de dezvoltare armonioasă a preșcolarilor (adaptare de mediu, adaptare funcțională, adaptare curriculară – abordare individualizată).
 • Personalul didactic flexibil.
 • Grădinița este o resursă pentru comunitate, și totodată răspunde la cerințele familiilor şi copiilor.
 • Sistematic se desfășoară instruire temeinică în domeniul educației incluzive, psihopedagogiei special pentru cadrele didactice, specialiști.
 • Părinții sunt implicați în proiectarea/conceperea educației (asistenți personali, asistenți parentali).
 • Directorul instituției promovează modelul social al dizabilității, cu accent pe egalitatea de șanse pentru toți.

Educaţia incluzivă în IETnr.135 pentru copii cu dizabilități de văz nr. 135 se poate sintetiza în următoarele cuvinte: toţi împreună, acceptându-ne şi sprijinindu-ne reciproc.