Descrierea instituţiei

Anul înființării: Instituția publică specială de Educație Timpurie nr. 135 pentru recuperarea vederii copiilor cu dizabilități vizuale a fost înființată la data de 27.12.1978 prin ordiul nr. 629 al Ministerului Educaţiei și desfășoară pînă în prezent pocesul instructiv-educativ și curativ – recuperatoriu al copiilor cu deficiențe de vedere.
Capacitatea instituției :
• Nr . de copii – 110 /8 grupe
Tipul instituției: Instituție de Educație timpurie specializată pentru copii cu deficiențe de văz.
Programa de bază: ”Curriculum-ul educației copiilor de vîrstă timpurie și preșcolară (1-7 ani) în RM”
Limba de instruire: Româna și rusă.
Instituționalizarea copiilor: Se acceptă înmatricularea copiilor cu dizabilități de văz din mun. Chișinău, în baza evaluării complexe de către Serviciul Asistență Psihopedagogică al DGETS mun. Chișinău.
Suprafața totală a instituției este de – 2681,9 m2
Încăperi specializate:
Instituția dispune de 8 grupe cu dormitoare


Cabinetul metodic


Sală de muzică


Sală de sport


Cabinet de masaj și kinetoterapie


Cameră senzorială


 

Cabinetul psiholugului


Cabinete de protecție a vederii