Descrierea instituţiei

Anul înființării: Instituția publică specială de Educație Timpurie nr. 135 pentru recuperarea vederii copiilor cu dizabilități vizuale a fost înființată la data de 27.12.1978 prin ordinul nr. 629 al Ministerului Educaţiei și desfășoară până în prezent procesul instructiv-educativ și curativ – recuperatoriu al copiilor cu deficiențe de vedere.
Dezvoltarea funcțiilor vizuale, asigurând protecţia vederii restante, exploatarea, tuturor potențialităților vizuali

  1. Îmbinarea eficientă a sarcinilor educativ-instructive cu cele corecțional – recuperatorii prin intermediul analizatorilor restanți.
  2. Diagnosticarea timpurie şi corectarea devierilor secundare, bună pregătire a copiilor pentru școală, și integrarea ulterioară în societate.