Grupe

Instituția dispune de 8 grupe cu dormitoare.
Numărul copiilor şi grupe: în anul de studii 2020 – 2021.

Nr. D/o 2-3 ani 3-4 ani 4-5 ani 5-6 ani 6-7 ani
Nr. grupe Nr. copii Nr. grupe Nr. copii Nr. grupe Nr. copii Nr. grupe Nr. copii Nr. grupe Nr. copii
1. 1 7 1 10 1 10 1 14 3 32
Total 1 7 1 10 1 11 1 14 1 32

Total grupe 7 din care: grupă I mică (de creşă) – 1; grupe de grădiniţă – 6.
Total copii în instituţie – 74.
Personal angajat – 44.
Cadre didactice: educatori – 13, conducător de muzică – 2, psihopedagogi – 7, psiholog – 1;
Cadre medicale: medic oftalmolog – 1, asistente medicale ortoptiste – 2, asistentă medicală-1, kinetoterapeut – 1.
Personal auxiliar – 15.
Limba de instruire: Limba română – 5 grupe, Limba rusă – 2 grupe.