Date statistice

Despre rezultatele  tratamentului copiilor.

Anual în grădiniță sunt înmatriculați 20-25 copii cu patologii oculare și tot atîțea pleacă la școală. În anul 2016-2017 instituția au frecventat 8 copii anoftalmi și 17 slabvăzători. În anul de studii 2017-2018 sunt 6 coopii nevăzători și 23 slabvăzători.

Cu diverse patologii asociate (oncologice, neurologice, cardiologice, ortopedice, gastrice, alergice, etc.) sunt 85-90% care se află la evidență la căte 2-4 specialiti concomitent.

Majoritatea vin cu acuitatea vizuală (AV) joasă, iar la momentul plecării la școală se majorează la maxim.

Progresele copiilor în ultimii 5 ani de studii sunt demonstrate în cifre din tabelul mai jos.

Tabel 1: Rezultatele tratamentului oftalmologic a copiilor în perioada de 5 ani (fără ochelari).

Anul de studii Copii plecaţi la şcoală Copii plecaţi la Liceul Tehnologic Nr. Copiilor anoftalmi Acuitatea vizuală la întrare în grădiniţă Acuitatea vizuală la plecare la şcoală
Nr. De copii cu AV 0,1 – 0,4 Nr. De copii cu AV 0,5 – 0,7 Nr. De copii cu AV 0,1 – 0,4 Nr. De copii cu AV 0,5 – 0,7 Nr. De copii cu AV 0,8 – 1,0
2012-2013 18 4 16 2 1 5 12
2013-2014 22 5 1 17 4 8 5 9
2014-2015 24 18 6 5 3 16
2015-2016 22 1 1 16 6 3 10 9
2016-2017 31 7 4 20 7 7 3 17
117 17 6 87 25 24 26 63


Bineficii pentru copii

 • Se formează deprinderea de protecţie a vederii.
 • Vederea este recuperată la maxim.
 • Realizarea activităţilor didactice se bazează pe traseu individual de dezvoltare a fiecărui copil, pe materiale didactice individualizate şi diferenţiate.
 • Diagnosticarea, recuperarea si reabilitarea psihica formează un climat benefic ce asigură formarea încrederii în sine.
 • Copiii cu acuitatea vizuală mai mică 0,4 pot avea grad de dizabilitate.
 • Întreţinerea unui copil la grădiniţă specială coastă mai puţin de plata indemnizaţiilor pentru grad de dizabilitate pentru întreagă viaţă.
 • Copiii pot învăţa în şcoli de tip general sau cele cu statut de școală incluzivă
 • Copiii nevăzători au deprinderi de autodeservire, de percepție și orientare în mediu, sunt pregătiţi pentru a însuşi alfabetul Braill.
 • Cadrele didactice cu calificări şi formări internaţionale oferă servicii educaţionale de calitate (defectologii în fiecare grupă de vîrstă cu specializări în logopedie, tiflopedadogie, oligofrenopedagogie, surdopedagogie).

Încăperi specializate și servicii de reabilitare 

 • Cabinet metodic: Oferirea suportului metodic cadrelor didactice, organizarea orelor  metodice, seminarelor, consiliilor pedagogice.

 

 • Cabinet de protecție a văzului: Diagnosticarea şi tratarea deficientelor vizuale, prin intrmediul aparatajului oftalmologic.
 • Sala de masaj și kinetoterapie: Ameliorarea stării patologice a organismului, ridicarea posibilităților funcționale prin intermediul restabilirii, recuperării și compensării defectelor ca urmare a unor patologii.
 • Sala de sport: Realizarea complexelor de exerciţii fizice pentru formarea depriderilor motrice la copii, dezvoltarea mișcărilor de bază (mers, alergare, cățărare, coborîre, aruncare, prendere, rostogolirea, echilibru, tîtîre); dezvoltarea indicilor calităţilor motrice de bază (forţă, viteză, rezistenţă, mobilitate şi îndemânare); formarea modului sănătos de viață.
 • Camera de stimulre senzorială: Prin intermediul  camerei speciale inundate cu lumini spectaculoase, muzică de relaxare şi aparatură care stimulează simţurile, copiii reuşesc să-şi depăşească limitele.  Terapia de integrare senzorială se axasează pe corectarea, imbunătăţirea şi / sau compensarea tulburărilor de integrare senzorială.
 • Cabinetul psihologului: Diagnosticarea, recuperarea si reabilitarea psihica a colaboratorilor, copiilor și părinților din institutie.

 • Sala de muzică: Dezvoltarea capacităților muzical-artistice a preșcolarilor. Formarea deprinderilor de a reda expresiv prin mijloace dramatice (muzică, cănt, dans, gest, mimică ) conținuturi unor texte literare și jocului muzical.